ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 – CÔNG TY CỔ PHẦN VINA LATEX

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  – CÔNG TY CỔ PHẦN VINA LATEX

Ngày 16/07/2018 Công ty cổ phần Vina Latex tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã diễn ra trên tinh thần nghiêm túc, đoàn kết và hợp tác. Ông Nguyễn Đông Thành tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT. Đồng thời HĐQT cũng đã quyết định Ông Nguyễn Đông Thành tiếp tục giữ vai trò Giám đốc điều hành công ty.

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết về phương hướng chiến lược trong thời gian tới cũng như các phương án tăng vốn, phương án đầu tư mở rộng, phương án nhân sự và phương án mở rộng thị trường kinh doanh./.

Tin Liên Quan